Nowy Płyn antybakteryjny do rąk - NOVACLEAR Zobacz większe

Płyn antybakteryjny do rąk - NOVACLEAR

03722

Nowy produkt

6,40 zł

Więcej informacji

WŁAŚCIWOŚCI

Bakteriobójczy i wirusobójczy płyn do dezynfekcji rąk bez konieczności zmywania wodą. Do powszechnego stosowania.

UWAGA!

Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informację dotyczące produktu.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe. Nadal płukać. W razie potrzeby zgłosić się do lekarza. W razie spożycia wypłukać usta wodą. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. Uwaga:
Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.


POJEMNOŚĆ: 50ml