wys

Regulamin sklepu internetowego www.SkoczekZielony.pl

 

Regulamin sklepu internetowego ważny od 01.01.2023 r. - (plik PDF) pobierz

Regulamin sklepu internetowego ważny do 31.12.2022 r. - (plik PDF) pobierz

Regulamin akcji Karta Rabatowa w sklepach Skoczek Zielony - (plik PDF) pobierz

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną ważny od 01.01.2023 r. - (plik PDF) pobierz

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną ważny do 31.12.2022 r. - (plik PDF) pobierz

Regulamin akcji rabatowych w sklepach Skoczek Zielony - (plik PDF) pobierzLublin, 21 grudnia 2022 r.

Informacja o zmianie Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną

Szanowni Państwo!

Horyzont Partner sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. przepisów zmieniających ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 z późn. zm.) niezbędne stało się dokonanie zmiany postanowień Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.skoczekzielony.pl, zwanego dalej „Regulaminem””, dotyczących rozpatrywania reklamacji.

Opis zmiany Regulaminu:

Termin, w którym Horyzont Partner sp. z o.o. udziela odpowiedzi na reklamację został skrócony z 30 dni do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji (§8 ust. 3 Regulaminu).

Miejsce publikacji Regulaminu:

Regulamin w nowym brzmieniu można znaleźć tutaj: https://skoczekzielony.pl/content/2-regulamin (treść Regulaminu zamieszczono w pliku o nazwie „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną ważny od 01.01.2023 r.”)

Dotychczasową treść Regulaminu można znaleźć na tej samej stronie internetowej (plik o nazwie: „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną ważny do 31.12.2022 r.”).

Obowiązywanie Regulaminu w zmienionym brzmieniu:

W związku z tym, że opisana wyżej zmiana Regulaminu wynika z konieczności dostosowania treści Regulaminu do wchodzących z dniem 1 stycznia 2023 roku zmian w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zmieniony regulamin zacznie Państwa obowiązywać od 1 stycznia 2023 r., chyba że w przed tym dniem wypowiedzą Państwo umowę o świadczenie na odległość usługi Konto.

Wypowiedzenie przez Państwa umowy o świadczenie na odległość usługi Konto przed dniem 1 stycznia 2023  r. spowoduje jej natychmiastowe rozwiązanie.

Umowę o świadczenie którejkolwiek Usługi drogą elektroniczną mogą Państwo wypowiedzieć w każdej chwili, bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej Horyzont Partner lub pisemnie na adres pocztowy HP wskazane w § 2 Regulaminu lub za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie kontakt.New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password